Tratamentul cu varicoza solua, Informații document


Aceasta bisericuţă a fost mai de mult în câmp pe locul unui om privat, s'a ţinut bagseamă un călugăr la dânsa. Ridicând I. Se face rar în ea slujbă; să fie casată. Mărz, publiciert den Julivorgenommenen Pfarren-Regulierung ist die Zahl der im Stabsorte Nassod fungierenden Priester auf 3 Individuen reduciert und festgesetzt worden, nămlich: nebst dem Districts-Vicarius, der immer der fungierende Pfarrer ist, noch 2 Caplăne.

Diese Caplăne waren verheiratet, in Nassod einconscribiert, tratamentul cu varicoza solua starben im J. Weil aber dieser nur in der Muttersprache lesen und notdiirftig schreiben kann, so sah sich Qefertigter bei der stetten Krănklichkeit des Vicarius Nemeş, neben seinem Schul- und Catecheten-Dienste auch Vicarial- und Pfarrgeschăfte zu erfullen, genotiget, bis im J.

Dann wusste man sich nicht anders zu helfen, sondern iibertrug den Katechetendienst dem N. Er dachte gleich auf den Ersatz des abgăngigen ersten Caplan und Katecheten, fand aber keinen mit den dazu erforderlichen Kenntnissen und Eigenschaften begabten Priester, dass er auch den katechetischen Unterricht in der Oberschule erwiinscht erteilen konnte, und hielt fur gut nach Moglichkeit sich anzustrengen damit das Oeschăft nicht leide, bis ein in jeder Hinsicht entsprechendes Individuum hiezu sich vorfinden wiirde.

Scarlatina este o boala cu declarare obligatorie, nominala

Nun aber hat sich diesseitig Orenzer Macedon Pop aus St. Georg, Weltpriester und Professor der Poesie zu Blasendorf hervorgetan, der zugleich die bereits resignierte Catecheten- als auch die durch den Tod des l-ten Caplans und Catecheten Anton seit dem J.

Auch hat sich das Vicariat darum tratamentul cu varicoza solua Hochwurdigsten Ordinariate verwendet und die diesfăllige Bestimmung unter 27 v. Die beiden friiheren Caplăne waren alihier conscribierte verheiratete Grenzer und bewohnten ihre Grenzhăuser, so wie der nunmehrige Lazar ist, der in seinem Grenzhause wohnt. Den in Rede stehenden l-ten Caplan und Catecheten Macedon, als ledigen Priester hier einzuconscribieren oder zu adoptieren wăre wider die Adoptierungs-Norm, da er die dem Erloschen nahe sein sollende Grenzfamilie nicht aufhelfen kann, mit Beibehalt der geistlichen Wiirde nicht heiraten darf, und durch einen Einheimischen diese zwei Stellen ersetzen zu konnen sind keine Aussichten, da kein Nassoder sein Kind dem mit so vielen und schweren Auslagen verbundenen geistlichen Studium zu widmen gedenket, und keiner so vermogend ist.

Ferner ist der Ersatz des l-ten Caplans hier zwar erforderlich, aber eines wohlgeeigneten Catecheten fur die Oberschule und fiir die ărarischen Zoglinge unumgănglich notwendig. Daher erubrigt dem Vicariate nichts, als das lob. Rgts-Cdo geziemend zu ersuchen die Unterbringung des Catecheten alihier in ein ărarisches Cvartier und in dessen Ermangelung in ein Privathaus mittelst eines gnădigst zu bemessenden Zinses vom hohen Arar bei hohen Stellen giitigst vermitteln zu wollen.

Motive mai multe, apa creşte, se revarse, îngheţuri etc. Dă şi dispensa să se lucreze la el în zi de sărbătoare. Luxetich, vicarul şi preotul unit al Nâsăudului Ioan Nemeş şi învăţătorul Istrate. In fiind numitul vicar avansat tratamentul cu varicoza solua canonic, iar următorul său Ioan Marian, fiind şi mai înainte ca »Oberlehrer« membru al comisiei, aşa s'a numit interimar atunci ca al 3-lea membru al comisiei capelanul regimentului Wiisky.

Fiind acum Macedon Pop numit cu ordonanţa din 10 Iulie Nr. Din diferite tratamentul cu varicoza solua vicariale etc. Inadmisibil fiind, cere sanare. De aceea pânăce nu va veni expresă permisie dela episcop, să nu cuteze să plece împreună cu cantorul la Viena, în chestia certelor de hotar ce le au Vărărenii cu Saşii.

Ce sărbătoare e asta? Nu le sunt destule Duminecile şi sărbătorile legale? Ocări certe etc. Macedon Pop e numit de episcop în 14 Mai vicar şi paroh al Năsăudului.

tratamentul de old varicoza lenjerie elastica varicoseza

Părintele Franciscan Lembel a fost capelan al regimentului din corect —, cum scrie Macedon Pop vicarului Constantin Papfalvi din Haţeg în 1 Oct. Neşte »provocări« anonime chiamă pe Vicari şi Protopopi împreună cu doi preoţi şi doi oameni din fiecare tract pe Dumineca Torni la Blaj spre a se consulta asupra acelor ce naţia română ar avea să aştearnă în comiţiile viitoare.

Lăţându-se provocările prin ţară şi înţelegând de ele, înaltul guvern ordonă prin decretul d. Insă ca atâtea mii de oameni nedeprinşi în acest obiect să se adune, nici decum nu voieşte, nimeni putând sta bun că aceea mulţime va rămâne între hotarele cuviinţii.

Care îndurată demandare şi Măria Sa D. Aceasta Vi-se înştiinţează şi frăţiilor Voastre cu acea băgare de seamă, că decumva careva a căpătat nişte scrisori deacestea două adecă scrise şi una tipărită, sau să-Ie trimită încoace, sau să le ţină pentru sine ascunse neîndrăznind a face ceva întrebuinţare supt pierderea deregătoriei sale, şi păzind cele de Măria Sa D.

Episcop sub 20 Martie Nr. Cu prilejul serbării zilei naşterii împăratului preoţii să admonieze pe poporeni să fie supuşi credincioşi şi să se supună superiorităţilor. Macarcă în acest Vicariat, mărire şi laudă Celui Atotputernic, până acuma e pace şi linişte, şi e bună nădejde cumcă şi de aci înainte încă va fi, totuş fiindcă oamenii maliţioşi, pismaşi a tot rândului bun, îndemnători şi aţâţători de popor spre neascultare pot fi, şî, de nu şi sunt, pot veni din provincie, unde cu durere se află tratamentul cu varicoza solua, Vi-se comunică circularul Mării Sale D.

Episcop cu acea adaogere şi băgare de seamă, că decumva s'ar întâmpla ca şi în acest ţinut să se arete corifei de aceştia, minten fără întârziere să-i arătaţi jurisdicţiilor militare, spre lucrarea celor trebuincioase.

O circulară vicarială din Români, aţi voit libertate, scăpare de oficialii nedrepţi, despoitori, tirani, despreţuitori şi v'aţi tratamentul cu varicoza solua un comitet care să poarte sarcinile tuturor. Daţi fiecare fileriul, nu aşteptaţi ca să nu aibă de unde plăti nici poştele. Curând să se facă din toate părţile colecţii, mult puţin bani sau naturale, toate se primesc. Comitetul primeşte pe zi câte 5 până 10 scrisori oficiale împarte paşaporturi, îi trebuesc scriitori, însă de unde lefi?

De vr'o câtva timp am primit mare buckthorn varicoza multe scrisori anonime. Acestora le răspund prin organul Gazetei, cumcă au cam trecut timpurile astorfel de scrisori, numai oamenii cu două limbi le întrebuinţează. Omul cu caracter spune simţemintele sale oricui în faţă, sau dacă împrejurările nu-1 sufere, încă şi le descopere prin scrisoare numită, căci altmintrelea efectuarea doririlor e imposibilă sau foarte multor dificultăţi expusă.

Eu sunt convins cumcă acele anonime sunt mie trimise dela Români şi încă din acest ţinut. Oare pentruce Românii nu se poartă mai cu mare sinceritate şi confidenţă unul către altul?

Oare pentru ce în aceste timpuri grele nu uită orice ceartă, şi sub larva patriotismului învăluie patimă? Cu astfel de lucrări nu vom merge departe.

Pot apărea şi alte semne, care depind de cauza care a determinat insuficienţa respiratorie -Durerea toracică. Sediul poate fi: precordial sau retrosternal afecţiuni coronariene, mediastinale, tra- heită, embolie pulmonară etc. Caracterul poate fi constrictiv, intens embolie pulmonară, coronaropatiejunghi toracic violent pneumotorax spontan. Pot fi: crepitante asemănătoare zgomotului pe care-1 auzim cînd frecăm între degete o şuviţă de păr sau cînd aruncăm sare pe o plită încinsă — apar în pneumonii, edem pulmonar etc.

D-lor anonimi, în loc de a folosi, încurcăm. Dacă D-Voastre sunteţi aşa mari patrioţi, dacă voiţi a folosi publicului, şi a căpăta răspuns la întrebările puse, puneţi-ve numele, însă şi până atunci să ştiţi că imputarea mie făcută ca cum eu aş fi cauza că în acest regiment aşa puţini cetesc Gazeta, n'are loc şi circularul dat în 6 Februarie a. Eu cu sila nu pot împinge pe nimeni la cetit.

Programul copilului trăiește sănătos: varice Colanți antivirus pentru tambov însărcinată Ce este hepatita C și cum această boală amenință nu numai transportatorul, ci și oamenii din jurul lui, deja știți. Din acest motiv, având în vedere posibilele evoluții nefavorabile ale evenimentelor progresia bolii, dezvoltarea ei într-o formă cronică sau agravarea în continuare a stării pacientuluipot fi necesare măsuri adecvate de tratament. Toți acești indicatori ne permit să evaluăm calitatea sistemului cardiovascular și în primele etape să identificăm bolile grave.

Acestea spre ştirea anonimilor mei şi de vei căpăta ceva remonstrare în contra, pune-i numele, ca să ştiu cu cine am de lucru. Năsăud, la 24 Iunie, Macedon Pop, vicariu.

fizioterapie pentru vene varicoase cât de mult sa stai în varicoza

Vicarii şi Arhidiaconii n'au putere a chiema pe preoţi la adunare spre a se sfătui în lucruri politice, fără pe cale legiuită, adecă cu ştirea şi îngăduirea Gu- berniului local. Cumcă aceasta e drept, arată congresurile naţionale din Blaj, Ungaria şi Boemia.

Alex Mihai Stoenescu - Patimile Sfantului Tommaso Daquino

Măria Sa episcopul e capul întregii preoţimi greco-unite din această diecesă, şi totdeauna se roagă de licenţie a putea convoca pe subordinaţii săi încă şi spre consfătuirea căuşelor pur eclesiastice.

Apoi congresul a avut înaintea ochilor interesele întregii naţiuni româneşti fără de a face deschilinire între provincialist ' şi grăniceri. Dacă episcopul aşa lucră, dacă orânduiala episcopească din 19 Noemvrie Nr. Sa Episcopul n'a demandat ca protopopii să se sfătuiască cu preoţii înainte de pornire; şi deoarece sfătuirile au fost să se facă la congres, au tratamentul cu varicoza solua şi de prisos cu atât mai tare, că tot Românul ştie unde'l apasă cisma.

Eu am priceput posiţia mea, am cunoscut marginele puterii, nu voiesc a-le trece; mă silesc strâns şi în adevăratul înţeles a plini poruncile Superiorului meu, căci toată săritura sau mistificarea e periculoasă.

Urgente-Medico-Chirurgicale-Titirca

Macarcă aceste aşa sunt, totuş având mai multe cauze matrimoniale şi preoţeşti de-a judeca, şi ştiind că preoţii încă sub răposatul predecesor au dat plenipotenţe fraţilor Asesori a judeca în numele lor orice; am chiemat pe Sfinţiile Sale cu scop ca după judecarea cauzelor, să ne mai consultăm înţelepţeşte, fără strepit despre acele ce ar trebui lucrat în întâmplare când ceva nepărtinitor ş'ar proiecta în dietă sau de cumva n'am avea şi noi drept a alege deputaţi la dieta viitoare şi după întruparea Ardealului cu Ungarea în Pesta ţiitoare.

Insă tocmai aceia cari sunt mai aproape n'au vinit, ba încă unii nici s'au excusat pentru ce nu; eu apoi m'am desgustat şi n'am făcut merit. Ştiind eu că a se ruga e slobod, macarcă particulare con- greşuri nu se mai pot pofti, m'am dus în 22 c. General Ualbrun şi la colonelul, m'am rugat a porunci ca din fiecare sat să vină doi deputaţi în Năsăud, şi se vor convoca şi preoţii, şi în presenţa tuturora să se întrebe despre doririle ce ar avea, să se compună instanţă şi să se expedeze la înaltul General Comando; mi-au răspuns că aceasta nu se poate, că ar socoti-o ca un complot.

Amu lăsând toate tratamentul cu varicoza solua spuneţi-mi ce-i de făcut cât de îngrabă în scris, că eu a vă chiema aici pe toţi pentru cause politice n'am putere, şi şi când aţi veni fără mireni, nu mult ar plăti, ba doară nimic. Sau de veţi socoti c'a fi bine şi folositor, să vină fraţii Grigore Rebrişoara şi Ioan dela Tratamentul uleiului de nuc de nuc, şi să ne mai rugăm odată de d.

La scrisoarea Frăţiei tale din 28 Iunie ţi-se răspunde, cumcă eu minten după primire m'am dus la D. Mi-a răspuns că nu, şi deoarece la Suprema Armorum Prefectura pentru venirea preoţilor tratamentul cu varicoza solua a unui deputat din fiecare sat în Năsăud spre consultarea celor nouă folositoare, precum şi compunerea unei suplici la Majestate pentru dobândirea unor concesiuni precum şi a dreptului de a alege deputat, cuviniţi şi legiuiţi paşi s'au făcut, vă sfătuesc a nu merge la Cluj, fiindcă noi grănicerii toţi la olaltă vom trebui de bună seamă a alege; amu dacă tratamentul cu varicoza solua s'or duce la Cluj alţii la Dobâca şi alţii la Turda fiincă se află sate în aceste comitaturi, or fi neşte confusii şi tratamentul cu varicoza solua limbilor; ci Fr.

Voastre faceţi ce-ţi vrea, numai grăniceri nu luaţi, că veţi avea val. Ar fi alta când aţi fi căpătat dela Fişpan, şi macarcă acele sate se ţin de comitatul Clujului, totuşi amu îs lipite de regiment şi după a mea opinie vor trebui a alege aci în Năsăud deşi mai târziu, căci aciasta nu ni-o pot nega. Excelenţa Sa D. General Comandant Puchner a binevoit a îngădui adunarea militarilor noştri din fiecare sat câte doi în Năsăud spre aşi spune nevoile lor precum şi poftele, cari apoi într'o suplică se vor aşterne locului cuvenit.

tratamentul corpurilor varicoase este posibil sa luai un logist în varicoza

Ziua adunării este 10 Iulie căi. La aceasta adunare sau mai bine consfătuire vor veni aceia, cari prin săteni se vor alege, şi după intimatu orânduielii şi preoţi se pot alege, precum şi O noratele companii au căpătat poruncă.

varicoza de la infecie care vindeca din varicoza

Deci după primirea acesteia chiemaţi judele sau vr'un bătrin şi le spuneţi că pe lângă celalalt deputat să vă aleagă şi pe F răţia Voastră, fiindcă le ştiţi năcazurile şi puteţi spune mai toate fără sfială.

Lipsile, nevoile poporului le ştiţi, deci înainte învăţaţi pe aceia cari vor veni încoace ce să poftească.

Producția de sare de jură. Black Joia Sare Care este beneficiul și răul

Toate minuţiile nu vin a se număra, numai cele de frunte şi acele le ştie fiecare dintre F răţiile Voastre. Gestern erhielt ich das Aviso vom Feldwebel Wasiliki, dass Euer Hochwolgeboren die Fortsetzung des Şincaischen geschichtlichen Werkes nicht mehr wiinschen. Soli ich dass glauben? Der Lehrer von Runc kauft an jedem Donnerstag Kukurutz und zahlt allemal piinctlich die 30 cr. Manche mit schonenGagen verseheneH errn Officiere und zwar romischen Gebliits ziehen sich von einer Prenumeration, zu welcher Sie ihren Officiers Namen, wie der Prenumerations Bogen dartut, gegeben haben, zuriick.

So viei Geltung geben die H errn ihrem Namen?

 • Tromboză venoasă profundă și vene varicoase Picioare adolescente varicoase Venele profunde ale piciorului sunt vene mai mari care trec prin mușchii gambelor și coapselor.
 • Tulburări ale tulburărilor gastro-intestinale.
 • Cauza venelor vene pe picioare
 • Centrul de Cardiologie Gomel Hipertensiunea 2 Grupul de risc 3 este dat de boală Stres emoțional ca factor major în dezvoltarea hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology Vol.
 • Varicoza vindecata aa
 • Tromboză venoasă profundă și vene varicoase
 • Urgente-Medico-Chirurgicale-Titirca
 • Medpark contacte

So erfiillen Sie das mit Ihrer eigenhăndiger Unterschrift ungezwungenerweise gemachte Versprechen? Auf diese Art unterstiitzen sie die literarische Unternehmungen und den Herausgeber, der bauend auf das gegebene Ehrenwort der Prenumeranten, den Druck dieser von jedem wissenschaftlich gebildeten Nationalisten geschătzten Geschichte unternommen hat?

 • Portier în staționar.
 • La fel cum minile mele ngheate de frigul necunoaterii pot deschide totui oricnd un tratat de Istorie sau Art pentru a nelege bogia Universului pmntesc, aa cum l-au strbtut oamenii pn la Anul Zero, tot astfel ochii mei ncercnai de suferina micimii pot vedea ce dezordine stilistic a domnit pn s vin El pentru A aduce Marea Ordine a credinei, menit s mntuiasc aceast lume, ndemnnd la dragoste, nesuferirea rului, milostivenie, tmduire, edificiu, fraternitate i egalitate.
 • Curaarea corpului în varicoza
 • Он взялся за дело, которое могло потребовать от него многих лет, но до тех пор, пока он чувствовал, что движется вперед, к своей цели, он был Подобно путешественнику стародавних времен, который стирал с карты белые пятна неведомых земель, Олвин приступил н систематическому исследованию Диаспара.
 • Reeta de la venele venelor pe picioare
 • Centrul de Cardiologie Gomel Hipertensiunea 2 Grupul de risc 3 este dat de boală
 • Producția de sare de jură. Black Joia Sare Care este beneficiul și răul
 • ARHIVA SOMEŞANĂ

Patriotismus, Nationalităt sind also leere Worte. Das Nămliche ist den Hauptmann Johann Mihailaş und seinem Bruder Gregor geschrieben, welche sich auch zuriickziehen wollen. Etsi hoc non sit ex offo, consequenter non debuisset inprotocolari, pro perpetua tamen memoria consultum putavi ut inprotocoletur.

In 15 Iulie li se trimite preoţilor o circulară episcopească tipărită, apoi manifestul împăratului cătră grăniceri.

Medpark contacte

Cetiţi-le, cumpăniţi-Ie, întocmiţi unde veţi socoti că e de lipsă, şi apoi F ratele Ştefan le va trimite prin cantor la Vicariat, însă nu le tratamentul cu varicoza solua mult, minteni după căpătare lăsaţi orice lucru, şi o cetiţi, ca să se poată odată purisa. Insă cum să se trimită? Prin cine? Dela I naltul General Comando n'a venit până acuma slobozenie pentru darea diurnelor din casele săteşti, macarcă Excelenţa Sa a zis cătră deputaţii trimişi cumcă cu posta primă ne va răspunde, şi văd că au trecut două şi nu mai vine nimic.

Juzii, juraţii şi bătrânii din celelalte sate vin în staţia căpitană, deci le spuneţi cum şi ce s'a lucrat în asta privinţă, ca să nu fie tot cu aceea opinie, că nimic se lucră. Da de nu vor îngădui ca să mergem, cum să se trimită?

Centrul de Cardiologie Gomel Hipertensiunea 2 Grupul de risc 3 este dat de boală

Invăţaţi-vă şi vă înţelegeţi cu căpeteniile săteşti şi apoi conclusumul îl faceţi cunoscut. Iscăliturile îs aici, orişicum aceasta trebue să se trimită, şi fiindcă punctele lucrate atunci cu graba au fost cam rău ţesute şi şi nepotrivit întoarse, socot că n'a corset cu vene varicoase ca o copie să se trimită şi la I.

General Comando Prezidiu.

leechul medical în vene varicoase efectele oetului de mere pe varicoza

Oi mai vorbi cu D. Vice Colonel în treaba asta. Acest circular al Venerabilului Consistoriu vi-se trimite Frăţiilor Voastre cu acea mai încolo orânduială, ca într'o Duminecă să-1 citiţi poporului în biserică, ca să vadă cumcă cei mai mari ai naţiei române se ostenesc întru tot chipul a lucra pentru fericirea lor, şi Majestatea Sa împăratul pe Români în viitor îi va socoti ca şi pe celelalte conlocuitoare m naţii, va înălţa pe cei vrednic!

Impărtăşindu-vă orânduiala Sf. Consistor în copie spre înprotocolare şi publicare în biserică, ca să vadă poporul cum cei mai mari şi literaţi Români se străduesc şi nevoiesc pentru a dânsului fericire. La demandarea Venerabilului Consistor din 23 Iulie Nr. Ministeriu spre publicare. Aceasta e într'un stil adevărat cam înalt compusă, şi cel ce cu atenţie o va citi, lesne o poate înţelege.

Ce ei nunumai n'au făcut, ci tot atunci au încheiat ca aceste varicoza operaiunea reviews photo într'o petiţie să se aştearnă Majestăţii prin tratamentul cu varicoza solua, a cărora conducător m'au ales unanimi consensu pe mine, de care eu având tratamentul cu varicoza solua vieţui cu dânşii, ba fiind tocmai din gremiul lor nici ca cum m'am putut feri şi eram gata atunci a mă ruga ca venerabilul Consistor să binevoiască a-mi da licenţie; ci ivindu-se niscari dificultăţi pentru plâtirea diurnelor din cassele încarcarea pentru pelvisul mic de varicoza, şi dela I.

Prezidiu tratamentul cu varicoza solua nevenind trebuincioasa licenţie de a merge, s'a amânat până 13 c. Cu fiască reverinţă fac Venerabilului Consistor cunoscut, cumcă eu pornesc în nădejde cumcă circumstanţiile şi neştirea mergerii vor excusa pornirea mea urzica tânara cu varicoza de a dobândi licenţia.

In urma rechiziţii Inclitului Masline cu vene varicoase din 20 Aug. Comando Prezidiu din 11 Iulie Nr. Evenimentele straordinare ale timpului prezent aduc pe cei mai mulţi la cugetarea, cumcă toate se pot face.

Dela această cugetare neputând nicicacât pe parohul Rocnei Lupşai abate, închid aci umilita sa suplică cu acea reflexiune, cumcă bine ar fi şi de dorit când aceşti fel de preoţi văduvi s'ar putea în astă privinţă consola, fiind starea lor mai jalnică şi mult mai vrednică de milă, decât a celibilor. Cer mai tratamentul cu varicoza solua preoţi a se putea căsători a doua oră.

Das lobi. Regimentscomando wird hievon mit dem dienstfreundlichen Ersuchen in tratamentul cu varicoza solua Kenntnisz gesetzt, einen Herrn Offizier am besagten Tag hiezu umsomehr bestimmen lassen zu wollen, als die kritischen Zeitumstănde dessen Anwesenheit erheischen.

Ca să nu gândiască poporul cumcă în adunarea noastră de mâne ne vom sfătui despre ceva lucruri contrare lor, veţi aduce cu F. Voastre vr'un bărbat de omenie, cu caracter, ca să fie faţă la desbateri. Văzând eu adusele în declaraţie cauze a fi întemeiate şi adevărate, le trimit cu acea umilită adaogere îndărăt, ca în viitor nimic să ni-se trimită în limba ungurească, fiindcă poporul tare crede, cumcă întreaga preoţime e conînţeleasă a-i magyariza, şi de va vedea sau băga de seamă, cumcă ni-se trimit într'asta limbă, mai tare s'ar tratamentul cu varicoza solua în opinia sa, şi urmările pot fi cu totul neplăcute.

Mai pe urmă aduc şi aceasta Sf. Consistor spre cunoştiinţă, cumcă ca nu cumva poporul să socotească cumcă preoţii în adunarea sa se sfătuesc ceva spre a lor stricare, am trebuit a recvira pe In.

Regiment, ca să binevoiască a orândui un D. Offizier spre a fi de faţă la desbateri, care a şi venit dimpreună cu vr'o câţiva bătrâni şi curatori din satele vecine.

Regiment, care prin nota din 26 Sept. In Erledigung der verehrtesten Zuschrift des lobi. Regimts Comando vom 26 Sept. Jurământul aici în Năsăud de cătră provincialişti depus, nu opreşte pe nici un june dela căsătorie, căci acela îndatoreşte pe fiecare a fi cu statornică şi neclătită credinţă cătră Majestate şi a da cătane pentru Inălţia Sa în timp de lipsă; deci şi Şiricai Ignat dupăce va dobândi licenţa dela Arhidiaconiil local şi cele prin legile eclesiastice şi politice prescrise se vor plini, se poate cununa, nefiind de lipsă în viitor a mâna oamenii pe aici spre dobândirea licenţiei dela jurisdicţia tratamentul cu varicoza solua.

Inclitul Regiment arată Vicariatului prin nota din 24 c. Ta nu voieşti a plăti cărţile date de Direcţia şcolară pruncului Nicolae şi că vei retrimite mai bine cărţile îndărăt.

Da dacă va veni pruncul la continuarea învăţăturilor, de unde va învăţa? Din aer nu poate! Oare cum poate alt om în acest timp critic cu nişte fleacuri de aceste năcăji superiorul? Oare cum un părinte nu se ruşinează a zice înaintea sătenilor şi a companiei că el n'a cumpăra cărţi pentru feciorul său! De ce l'ai adus aici? Să'l fi ţinut la oi, ca apoi i-ar fi trebuit numai o botă. Deci ţi se porunceşte ca Vineri prin Diacul care va veni cu cele poruncite, să trimiţi şi 1 fi.

Das 16bliche Rgtscomando zeigt mittelst Note von 18 d.